Арьсны элементийн эмчилгээ


Өдөр тутмын эрүүл мэндийг сайжруулахад гол анхаарал нь хоолны дэглэмийг өөрчлөхөд хүргэдэг боловч энэ бол зөвхөн эхлэл юм.

Боловсруулсан хоол хүнс нь хэт их хэрэглээнд зориулагдсан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бөгөөд хиймэл орц найрлагаар дүүрэн байдаг бөгөөд энэ нь таргалалт, өвчин тусах магадлалтай юм. Хэдийгээр тохиромжтой, өндөр үнэтэй боловч эдгээр хоолыг "хог" гэж нэрлэдэг.