Өдөр тутмын эрүүл мэндийг сайжруулах тухайд гол анхаарал нь ихэвчлэн хоолны дэглэмд чиглэгддэг боловч энэ нь зөвхөн эхлэл юм. 

Боловсруулсан хоол хүнс нь хэт их хэрэглээнд зориулагдсан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бөгөөд хиймэл орц найрлагаар дүүрэн байдаг бөгөөд энэ нь таргалалт, өвчин тусах магадлалтай юм. Хэдийгээр тохиромжтой, өндөр үнэтэй боловч эдгээр хоолыг "хог" гэж нэрлэдэг.