буцах бодлого

Бүх HelpMEHemp (Ltd) бүтээгдэхүүнүүд "байгаагаараа" зарагддаг.

Худалдан авагч нь худалдан авалтын хариуцлагыг хүлээнэ бөгөөд одоогоор төлбөрийг буцаан олгохгүй.

Та бидэнтэй холбоо барьж болно 10 DAYS хэрэв та худалдан авалтаа тэнцүү эсвэл бага үнэ бүхий бүтээгдэхүүнээр сольж өгөхийг хүсч байгаа бол худалдан авах өдрөөс эхлэн.

Худалдан авагч нь худалдан авалт хийх үүрэгтэй бөгөөд дээрх бүтээгдэхүүн солилцоход шаардлагатай бүх тээвэрлэлт, харьцах төлбөрийг хариуцна.