Нөхцөл ба нөхцөл

Нэгдүгээр 01, 2020

HelpMEHemp (Ltd) ("бид", "бид", http://helpmehemp.org вэбсайтыг ("үйлчилгээ") ашиглахаасаа өмнө эдгээр нөхцлийг ("Нөхцөлүүд", "Нөхцөлүүд") анхааралтай уншина уу. эсвэл "манай").

Үйлчилгээний тань хүртээмж, ашиглалт нь эдгээр Нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, дагаж мөрдсөнөөр таныг мөрдөнө. Эдгээр Нөхцөл нь Үйлчлүүлэгчид хандах, ашиглахыг хүссэн бүх зочид, хэрэглэгч болон бусад хүмүүст хамаарна.

Үйлчилгээнд хандах эсвэл ашиглах замаар та эдгээр Нөхцөлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. Хэрвээ та нөхцөлийн аль нэг хэсэгт санал нийлэхгүй бол, та энэ үйлчилгээнд хандах эрхгүй болно.

Харилцаа холбоо

Манай үйлчилгээнд данс үүсгэснээр та зар, сурталчилгаа, сурталчилгааны материал болон бидний илгээж болох бусад мэдээллийг захиалахыг зөвшөөрч байна. Гэсэн хэдий ч, бидний илгээсэн аливаа имэйлийн дагуу бүртгэлээс хасуулах линк эсвэл зааврыг дагаж, эдгээрээс ямар нэгэн эсвэл бусад мэдээллийг авахаас татгалзах боломжтой.

худалдан авах

Хэрэв та Service ("Худалдан авах") -аар дамжуулан аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авахыг хүсч байгаа бол таны худалдан авалттай холбоотой тодорхой мэдээллийг хязгаарлалтгүйгээр таны зээлийн картын дугаар, зээлийн картны хүчинтэй хугацаа, төлбөрийн нэхэмжлэлийн хаяг, болон хүргэлтийн мэдээллийг.

Та (i) ямар нэгэн Худалдан авалттай холбогдуулан та ямар ч кредит карт (ууд) эсвэл бусад төлбөрийн аргыг ашиглах хууль ёсны эрхтэй; (ii) бидний өгсөн мэдээлэл үнэн, зөв ​​бөгөөд бүрэн гэдэгт бид итгэдэг.

Энэ үйлчилгээ нь төлбөрийг хөнгөвчлөх, Худалдан авалтыг дуусгах зорилгоор гуравдагч талын үйлчилгээг ашиглаж болно. Мэдээллээ илгээснээр та бидэнд Нууцлалын Бодлогын дагуу эдгээр гуравдагч талд мэдээлэл өгөх эрхийг өгнө.

Боломж, алдаа ба алдаанууд

Бид Үйлчилгээнд байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний саналыг байнга шинэчилж байна. Үйлчилгээ болон бусад вэбсайтуудын зар сурталчилгааны мэдээллийг шинэчлэх явцад бид саатал гарч болзошгүй. Үйлчилгээнд олдсон мэдээлэл нь алдаатай эсвэл алдаатай байж болох бөгөөд бүрэн эсвэл одоогийн биш байж болно. Үйлчилгээнд буруу, буруу тодорхойлогдсон, эсвэл байхгүй байж болох тул Үйлчилгээнээс олсон аливаа мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн гүйцэд байдалд баталгаа өгөхгүй.

Тиймээс бид мэдээллийг өөрчлөх, шинэчлэх, алдаа, дутагдал, дутагдлыг арилгах, урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр хүссэн үедээ засварлах эрхтэй.

Агуулга

Манай үйлчилгээ танд тодорхой мэдээлэл, текст, график, видео болон бусад материалыг ("Агуулга") нийтлэх, холбох, хадгалах, хуваалцах, бусад хэлбэрээр ашиглах боломжийг олгодог. Та үйлчилгээнд нийтэлсэн буюу нийтэлсэн агуулгын хууль ёсны байдал, найдвартай байдал, зохистой байдал зэрэгт хариуцлага хүлээх болно.

Үйлчилгээнд эсвэл дамжуулан контент байршуулах замаар, та: (i) Контент нь таных (та үүнийг эзэмшдэг) ба / эсвэл та үүнийг ашиглах эрхтэй ба танд заасан эрх, лицензийг эзэмших эрхтэй. (ii) үйлчилгээнд дамжуулан өөрийн контентийг нийтлэх нь аливаа хүн, этгээдийн хувийн нууцлал, хэвлэн нийтлэх эрх, зохиогчийн эрх, гэрээний эрх болон бусад эрх зөрчихгүй гэдгийг анхаарна уу. Зохиогчийн эрх зөрчигдсөн гэж үзсэн хүний ​​бүртгэлийг цуцлах эрхийг бид эзэмшинэ.

Та Үйлчилгээнд байршуулсан, нийтэлсэн, харуулсан контентын бүх болон өөрийн бүх эрхийг эзэмших бөгөөд та эдгээр эрхийг хамгаалах үүрэгтэй. Танд эсвэл Сервисээр дамжуулан, эсвэл танд явуулсан гуравдагч этгээдийн нийтлэлд хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд хариуцлага хүлээхгүй. Гэсэн хэдий ч, Үйлчилгээг ашиглан Агуулга нийтлүүлснээр та тухайн контентыг Үйлчилгээнд дамжуулан ашиглах, өөрчлөх, олон нийтэд үзүүлэх, олон нийтэд үзүүлэх, хуулбарлах, түгээх эрх, лицензийг өгдөг. Энэ лиценз нь манай Нөхцлийг дагаж мөрдөж буй бусад агуулагчдын агуулгад ашиглах эрхийг авах эрхтэй болно.

HelpMEHemp (Ltd) нь хэрэглэгчдийн өгсөн бүх агуулгыг хянах, засах эрхтэй боловч хариуцлага хүлээхгүй.

Нэмж дурдахад, Энэ Үйлчилгээгээр дамжуулан олсон агуулга нь HelpMEHemp (Ltd) -ийн өмчлөл юмуу эсвэл зөвшөөрөлтэйгээр ашиглагддаг. Та биднээс урьдчилан бичгээр гаргасан урьдчилсан бичгээр зөвшөөрөлгүйгээр арилжааны зорилгоор эсвэл хувь хүний ​​зорилгоор тараасан контентийг бүхэлд нь, эсвэл хэсэгчлэн тараах, өөрчлөх, дамжуулах, дахин ашиглах, татаж авах, байршуулах, хуулбарлах, ашиглах боломжгүй.

Акаунтууд

Та бидэнтэй харилцах дансаа үүсгэхдээ 18-аас дээш настай гэдгээ баталж, бидэнд өгч буй мэдээллээ үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, одоогийн байдлаар байнга хийдэг гэдгийг баталгаажуулна. Буруу, бүрэн бус, эсвэл хуучирсан мэдээлэл нь Үйлчилгээний талаархи таны дансыг нэн даруй цуцална.

Та өөрийн компьютер болон / эсвэл акаунтад хандах хандалтыг хязгаарлах гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй, таны акаунтын нууц үг, нууцлалыг хадгалах үүрэгтэй. Та өөрийн Үйлчилгээний эсвэл гуравдагч талын үйлчилгээнд нууц үг орсон эсэхээс үл хамааран таны акаунт ба / эсвэл нууц үгээр хийгдэх аливаа үйл ажиллагаа эсвэл үйл ажиллагаанд хариуцлага хүлээхийг зөвшөөрч байна. Та өөрийн акаунтыг аюулгүй байдал буюу хууль бусаар ашиглах талаар ямар нэгэн зүйлийг зөрчсөн талаар мэдсэнийхээ дараа бидэнд мэдэгдэх ёстой.

Та хэрэглэгчийн нэрээр өөр хүний ​​нэр, эсвэл хуулийн этгээдийн нэр, эсвэл зохих ёсоор зөвшөөрөлгүй өөр хүний ​​болон бусад этгээдийн эрхэд хамаарах нэр, барааны тэмдгийн нэрийг ашиглаж болохгүй. Та доромжилсон, бүдүүлэг, садар самуун гэсэн нэртэй аливаа нэр хэрэглэгчийн нэрээр ашиглаж болохгүй.

Бид үйлчилгээнээс татгалзах, бүртгэлийг нь цуцлах, агуулгыг устгах, засварлах эсвэл захиалгыг цуцлах эрхийг дангаараа эзэмшдэг.

Оюуны өмч

Үйлчилгээ болон түүний анхны агуулга (хэрэглэгчдийн оруулсан контентыг оруулахгүй), онцлог, үйл ажиллагаа нь HelpMEHemp (Ltd) ба түүний лиценз эзэмшигчийн онцгой өмч бөгөөд хэвээр байх болно. Энэхүү үйлчилгээ нь АНУ, гадаад улс орны зохиогчийн эрх, худалдааны тэмдэг болон бусад хуулиар хамгаалагдсан. Манай барааны тэмдэг, худалдааны даашинзыг аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбогдуулан HelpMEHemp (Ltd) -ээс урьдчилан бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр ашиглах ёсгүй.

Бусад вэб сайтууд руу холбох

Манай үйлчилгээ нь HelpMEHemp (Ltd) эзэмшдэггүй эсвэл эзэмшдэггүй гуравдагч талын вэб сайт, үйлчилгээнд зориулсан холбоосуудыг агуулж болно.

HelpMEHemp (Ltd) нь ямар ч гуравдагч этгээдийн вэбсайт эсвэл үйлчилгээний агуулга, нууцлалын бодлого, үйл ажиллагаанд хяналт тавихгүй бөгөөд хариуцлага хүлээхгүй. Бид эдгээр аж ахуйн нэгж / хувь хүмүүс эсвэл тэдний вэбсайтуудын аль нэгэнд санал өгөхөд баталгаа өгөхгүй.

Та HelpMEHemp (Ltd) дээрх контент, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотойгоор үүнтэй холбоотойгоор гарсан гэмтэл, алдагдалд шууд болон шууд бусаар хариуцахгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. эсвэл аливаа гуравдагч талын вэб сайт, үйлчилгээгээр дамжуулан.

Таныг зочилсон гуравдагч этгээдийн вэбсайт, үйлчилгээнүүдийн болзол, нөхцөл, нууцлалын бодлогыг уншихыг зөвлөж байна.

Гэрээг дуусгавар болгох

Бид дансыг цуцлах, түр хугацаагаар хааж, үйлчилгээнд нэвтрэх эрхийг бид зөвхөн урьдчилсан мэдэгдэл эсвэл хариуцлагагүйгээр, өөрийн үзэмжээр, ямар ч шалтгаанаар, ямар ч нөхцөлгүйгээр, түүний дараах тохиолдолд хязгаарлаж чадахгүй болно.

Хэрэв та бүртгэлээ цуцлахыг хүсэж байгаа бол үйлчилгээг ашиглахаа болих хэрэгтэй.

Тэдний мөн чанар нь дуусгавар болсоны дараа үлдэх нэр томъёоны бүх заалтууд нь дуусгавар болохоос үл хамааран, түүний дотор өмчлөх заалт, баталгаагаар үл тоомсорлолт, нөхөн төлбөр, өр төлбөрийн хязгаарлалт зэргийг багтаана.

Нөхөн олговор

Та ямар ч хор хөнөөлгүй HelpMEHemp (Ltd) ба түүний тусгай зөвшөөрөл, лиценз эзэмшигчид болон тэдгээрийн ажилчид, гүйцэтгэгчид, агентлагууд, ажилтнууд, захирлуудыг аливаа болон бүх нэхэмжлэл, хохирол, үүрэг, хохирол, хариуцлага, зардал, өр төлбөрөөс хамгаалах, нөхөн төлөх, хадгалахыг зөвшөөрч байна. , а) таны данс болон нууц үгийг ашиглаж буй аливаа үйлчилгээ, ашиглалтаас үүдсэн ба үүнтэй холбогдон гарах зардлууд (үүнд өмгөөлөгчийн төлбөр орно, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй); б) эдгээр Нөхцлийг зөрчсөн байх, эсвэл в) Үйлчилгээнд оруулсан агуулга.

Хариуцлагын хязгаарлалт

Ямар ч тохиолдолд HelpMEHemp (Ltd) болон түүний захирлууд, ажилчид, түншүүд, агентууд, ханган нийлүүлэгчид, хамаарал бүхий этгээдүүд шууд бус, санамсаргүй, тусгай, үр дагавартай, шийтгэхтэй холбоотой хохирол, үүнд хязгаарлалтгүй, ашиг алдагдах, мэдээлэл алдах, ашиглах зэрэгт хариуцлага хүлээхгүй. , гудвилл, болон бусад биет бус алдагдлууд, эдгээрийн улмаас (i) Үйлчилгээнд хандах, ашиглах, ашиглах боломжгүй байх; (ii) Үйлчилгээнд байгаа аливаа этгээдийн хийсэн үйлдэл, агуулга; (iii) Сервисээс авсан аливаа агуулга; (iv) баталгаа, гэрээ, там (үүнд хайхрамжгүй байдал гэх мэт) эсвэл бусад хууль эрх зүйн онол дээр үндэслэн зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, ашиглах, өөрчлөх, ийм хохирол учирч болзошгүй талаар бидэнд мэдэгдсэн эсэхээс үл хамааран хэрэв энд заасан арга хэмжээ нь үндсэн зорилгоо биелүүлээгүй гэж үзвэл.

Disclaimer

Та энэ үйлчилгээг ашиглах нь цорын ганц эрсдэлд орно. Үйлчилгээ нь "AS IS" ба "AS AVAILABLE" гэсэн үндсэн дээр хийгддэг. Энэхүү үйлчилгээ нь аливаа хэлбэрээр, тодорхой, зорилготой, худалдаа эрхлэх, тодорхой зорилгоор ашиглах, зөрчил гаргахгүй байх, гүйцэтгэлийн чиглэлээр баталгаажуулсан, ямар ч баталгаагүйгээр үйлчилгээ үзүүлдэг.

HelpMEHemp (Ltd) нь түүний охин компани, харьяа байгууллага, түүний лиценз эзэмшигчид a) Үйлчилгээ нь тодорхой цаг хугацаа, байршилд тасралтгүй, аюулгүй, ашиглах боломжтой болно; б) алдаа, согогийг засч залруулах; c) үйлчилгээ нь вирус эсвэл бусад хортой бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс ангид байх; эсвэл d) үйлчилгээг ашиглах үр дүн таны шаардлагыг хангах болно.

Үл хамаарах зүйл

Зарим улс орнууд зарим тодорхой баталгаануудыг хасах, эсвэл гарах үр дагаврыг хасах эсвэл хязгаарлахыг зөвшөөрдөггүй тул дээрх хязгаарлалтууд танд хамаарахгүй байж болно.

Удирдах хууль

Эдгээр нэр томъёог АНУ-ын Огайо муж улсын хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулж, тайлбарлаж, түүний зөрчилтэй хуулийн заалтыг харгалзан үзэхгүй.

Эдгээр эрхээ хэрэгжүүлэхгүй байх, эсвэл эдгээр нөхцлүүдийн заалтыг биелүүлээгүй тохиолдолд эдгээр эрхээс татгалзах асуудал гэж үзэхгүй. Хэрэв эдгээр нэр томъёоны аль нэг заалт шүүхийн хүчин төгөлдөр бус буюу хүчин төгөлдөр бус гэж тооцогдвол, эдгээр нэр томъёоны үлдэгдэл заалтууд хүчин төгөлдөр хэвээр байна. Энэхүү Нөхцөл нь бидний Үйлчилгээний талаарх бүхэлдээ тохиролцоог бүрдүүлж, Үйлчилгээний талаархи бидний өмнө байсан аливаа урьдчилан тохиролцсон хувилбаруудыг сольж, солино.

өөрчлөлт

Бид эдгээр нөхцлүүдийг ямар ч үед өөрчилж, өөрчлөх эрхтэй болно. Хэрэв өөрчлөлт нь материаллаг бол бид шинэчлэлтүүд хүчин төгөлдөр болохоос наад зах нь 15 өдрийн мэдэгдэл өгөх болно. Материаллаг өөрчлөлтийг юу гэж үздэг нь бидний үзэмжээр шийдэгдэх болно.

Аливаа засвар шинэчлэгдэж эхэлсний дараа үргэлжлүүлэн ашиглах буюу ашигласнаар та шинэчилсэн нөхцлөөр заавал дагаж мөрдөхийг зөвшөөрөх болно. Хэрэв та шинэ нөхцлийг зөвшөөрөхгүй бол Үйлчилгээг ашиглах эрхгүй болно.

Холбоо барих

Хэрэв та энэ Нөхцөлийн талаар ямар нэг асуулт байвал бидэнд хандана уу.